Política de dades - Tea Shop

Política de dades

Imprimeix

1. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL


TEA SHOP a través del seu Web www.teashop.com o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de East West Company Spain SL (TEA SHOP) pot sol·licitar a l'Usuari certs dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de East WestCompany Spain SL, el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari. L'Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessaris per a la prestació dels serveis pactats, així com a realitzar estudis de mercat, elaborar perfils de compra amb l'objecte d'aplicar avantatges, descomptes i ofertes addicionals relacionades amb la seva condició de client, derivades o no de l'anàlisi dels seus hàbits de compra i enviar comunicacions promocionals, a través de qualsevol mitjà (electrònics o no), als quals així ho desitgi i no manifest el contrari, sobre novetats, productes, serveis i ofertes especials dels establiments/punts de venda de TEA SHOP.

La informació personal recaptada dels usuaris registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de East WestCompany Spain SL, que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb l'establert en el Reglament General de protecció de dades i altra legislació aplicable.

TEA SHOP utilitzarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per donar a conèixer a l'Usuari la informació que aquest sol·liciti, així com per informar-li d'ofertes i promocions que pogués considerar d'interès per al mateix.

Qualsevol Usuari registrat pugues en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les seves dades de caràcter personal subministrats a la Web TEA SHOP  mitjançant comunicació escrita dirigida a TEA SHOP East West Company Spain SL, carrer Còrsega 329, 7º-3ª, 08037 Barcelona (Espanya); aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: teashop@eastwestcompany.com.


1.1. QUÍ ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES MEVES DADES PERSONALS?


El responsable és qui decideix quines dades personals es tracten i amb quines finalitats. A continuació pots trobar les dades de contacte del responsable dels tractaments duts a terme:

Identitat: East West Company Spain, S.L. NIF B-59341883
Dir. Postal: EAST WEST COMPANY SPAIN, S.L.
C/ Córcega, nº 329- 7º- 3ª 08037 Barcelona (BARCELONA)
Telèfon: 934342660
Direcció de correu electrònic: teashop@eastwestcompany.com
Delegat de Protecció de Dades: JESUS Mª VELASCO GOMEZ
Contacte DPD: East West Company Spain SL - Córcega 329, 7º-3ª 08037 Barcelona


1.2. FINALITAT DEL TRACTAMENT


La finalitat del tractament respon a la pregunta de per a què farà servir el responsable del tractament les meves dades personals.

En aquest sentit, t’informem que la finalitat serà la següent.

D’una banda, i respecte de les dades obtingudes per a la Targeta TeaCard, per poder oferir-te informació sobre els nostres productes i poder aplicar-te descomptes addicionals a les teves compres freqüents. Es tracta d’una targeta de fidelitat, motiu pel qual per poder-te aplicar aquests descomptes cal que tinguem les teves dades personals

D’altra banda, si ens has proporcionat les dades personals en processos de compra dels nostres productes, la finalitat és poder prestar-te els serveis sol·licitats i, concretament, atendre les comandes de compra que els usuaris de la nostra pàgina puguin fer per rebre-la en el lloc d’entrega o domicili corresponent. Es tracta de donar compliment a una relació contractual de compravenda dels nostres productes.

Finalment, si ens has enviat el teu CV en el marc d’algun dels nostres processos de selecció, o lliurement, perquè tens interès a formar part de la nostra plantilla, la finalitat del tractament és procedir a valorar el teu coneixement i experiència professional, i així poder avaluar l’oportunitat d’oferir-te un lloc de feina.


1.3. DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES?


En el cas de dades proporcionades en el marc de la sol•licitud de la Targeta TeaCard, les dades seran tractades durant el temps necessari per complir amb les promocions per fidelització i volum d’adquisició, i per poder continuar informant-te de les nostres ofertes comercials associades al fet de tenir la targeta esmentada.

Respecte a les dades proporcionades per al subministrament dels nostres productes, es conservaran durant el temps imprescindible per atendre les comandes de compra formalitzades més un temps prudencial de cinc anys per atendre possibles reclamacions contractuals.

En el cas de les dades personals proporcionades en el marc d’un procés de selecció, si finalment no t’incorporessis a l’empresa, les dades s’esborrarien de forma immediata sense que en conservéssim cap, llevat que, de forma expressa, ens autoritzessis a conservar-les durant un temps prudencial de no més d’un any des que vas enviar el CV.


1.4. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER TRACTAR LES TEVES DADES?


Les dades tractades per atendre les comandes de compra dels nostres productes són necessàries per donar compliment al contracte de compravenda corresponent, al qual fan referència els apartats anteriors.

Si no poguéssim tractar les teves dades, ens seria impossible complir amb les nostres obligacions d’entrega, o d’altres de derivades de l’execució del contracte de compravenda corresponent.

Alhora, la legitimació per tractar les dades proporcionades per aconseguir la Targeta TeaCard és el teu consentiment exprés a obtenir aquesta targeta.

Conseqüentment, per poder-te oferir i aplicar descomptes progressius per l’adquisició al llarg del temps dels nostres productes, és necessari que tinguem el teu permís explícit.

Finalment, en el cas de dades personals proporcionades en enviar el teu CV, la legitimació obeeix a l’interès legítim del responsable del fitxer de poder trobar ofertes de persones que activament cerquen feina que el puguin interessar.


1.5. ES CEDIRAN LES MEVES DADES PERSONALES A ALGUN TERCER DIFERENT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?


No, East West Company Spain, SL no té la intenció de comunicar o cedir les teves dades a cap persona aliena a aquesta companyia.

No obstant això, pot passar que, si així ho estableix una disposició legal o reglamentària, East West Company Spain, SL hagi de comunicar les teves dades a una autoritat judicial, policial o administrativa, entre altres possibles destinataris.

Tanmateix, tingues en compte que, en el cas d’adquisicions de productes per mitjà de la nostra pàgina web, sí que cedim dades derivades de la teva navegació a FlyerTech, S.r.l., amb l’objectiu que aquesta empresa, per mitjà de la seva pròpia pàgina web, pugui enviar-te ofertes comercials de productes o serveis d’altres empreses que puguin ser del teu interès.

Aquests productes o serveis tenen a veure amb sectors com la bellesa, la salut, l’esport o l’entreteniment, entre d’altres. Per a més informació, consulta la pàgina web https://www.transactionale.com/privacy.

East West Company Spain SL. habilita a Marketing Activo Inteligente S.L, amb NIF:B-73752081 amb adreça a C/Rafael Alberti 46, San Javier (Murcia, Espanya), en qualitat de responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei que s’especifica a continuació:

El tractament consistirà en Màrqueting i Comunicació, així com en la gestió de la Base de Dades generada per mitjà dels formularis del web teashop.com per donar-se d’alta en la recepció de notícies i promocions. Aquesta base de dades està registrada en la plataforma d’enviaments de NewslettersMailchimp

També et comuniquem que la informació derivada de l'ús de les galetes a la nostra pàgina web (pots consultar la nostra pàgina web: Politica de Cookies es cedirà a la plataforma Retargeting Criteo. Aquests servidors de la Web poden detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzat pels usuaris.

Una adreça IP és un número assignat de manera automàtica a un ordinador quan es connecta a Internet. Aquesta informació permet processar posteriorment les dades per tal d'obtenir mesures només de tipus estadístic amb les quals conèixer el número de visites realitzades a la Web, l'ordre de las visites, el punt d'accés, etc.


1.6. QUINS SÓN ELS MEUS DRETS COM A INTERESSAT RESPECTE DEL TRACTAMENT DE LES MEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL?


Evidentment la legislació et reconeix diversos drets amb relació al tractament de les teves dades personals. Aquests drets són els següents:

·Dret a sol·licitar l’accés a les teves dades personals.
·Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió.
·Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
·Dret a oposar-se al tractament.
·Dret a la portabilitat de les dades en qüestió.

Aquests drets es poden exercir de diferents maneres:

·Mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita a l’adreça del responsable del tractament.
·Mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça teashop@eastwestcompany.com.
·Mitjançant una trucada telefònica al número  934 342 660. 

En qualsevol d’aquests casos, i amb l’objectiu de preservar degudament les teves dades personals, haurem de confirmar la teva identitat, ja sigui demanant-te una identificació o bé una confirmació d’alguna de les teves dades personals.

A més, tingues en compte que pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb relació a l’exercici dels teus drets esmentats més amunt en el supòsit que consideris que no hem procedit a donar la resposta adequada a la teva sol•licitud.
2. POLÍTICA DE PRIVACIDAD


En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic 34/2002 d'11 de juliol (LSSICE) i amb la Reglament General de protecció de dades, posem en el seu coneixement:

Els termes i condicions que més endavant s'indiquen (les “Condicions Generals”) regulen l'accés i l'ús a totes i cadascuna de les pàgines Web localitzables sota el domini “teashop.com”, i els seus respectius subdominis i subdirectoris (el “Lloc web”), propietat de East West Company SL (d'ara endavant Tea Shop), companyia mercantil amb domicili social en Córcega 329, 7º-3ª 08037 Barcelona, constituïda per temps indefinit en virtut d'escriptura pública i inscrita en el Registre Mercantil de la província de Barcelona, en el Tom 20978, Fulla nº B-14.899, Foli 213, inscripció 1ª i amb C.I.F. nº B-59341883.

L'accés al Lloc web i la utilització dels seus continguts i serveis implica l'adhesió plena i sense reserves a les Condicions Generals que s'exposen a continuació. Si l'usuari decideix no acceptar les Condicions vigents haurà d'abstenir-se d'accedir al Lloc web i/o utilitzar els continguts i/o serveis en ell disponibles.


2.1. OBJECTE DE LES CONDICIONS


Constitueix l'objecte de les presents Condicions regular l'accés i la utilització del Lloc web. Tea Shop es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell s'incorporen. L'usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Tea Shop pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels Continguts i/o Serveis que s'integren en el Lloc web.


2.2. CONTINGUTS I SERVEIS DEL LLOC WEB


A través del Web de Tea Shop, s'ofereix als usuaris l'accés a diversa informació sobre els productes que comercialitza, definits en els corresponents mòduls de productes, en els formats de venda igualment descrits, i sempre subjecte a disponibilitat d'estoc d'aquests productes.

Igualment, els usuaris podran accedir a continguts informatius sobre el te, així com complements relatius a aquest producte o productes anàlegs del gènere de la herboristeria.


2.3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA PER TERCERS


El Lloc web pot incloure informació o continguts facilitats per altres fonts diferents de Tea Shop, incloent els propis usuaris del Lloc web. Tea Shop no garanteix, ni assumeix responsabilitat alguna sobre la certesa, integritat, exactitud de tal informació i/o continguts, incloent aquells supòsits en els quals existeixin elements difamatoris, ofensius o de caràcter il·lícit.

En qualsevol cas, i sense perjudici de l'anterior, la remissió per part de tercers d'informacions i/o continguts a les seccions d'accés públic aquest Lloc web a través de correu electrònic o de qualssevol altres mitjans, implicarà l'atorgament a favor de Tea Shop d'una llicència no exclusiva, sense límit en el temps, d'àmbit mundial i de caràcter gratuït per reproduir, emmagatzemar, editar, modificar, publicar, incorporar en bases de dades, comunicar públicament, transmetre, visualitzar, distribuir, representar, o en qualsevol altra forma explotar comercialment, en tot o en part, tals informacions o continguts titularitat de l'usuari en el Lloc web en qualsevol forma o a través de qualsevol mitjà o tecnologia.

L'usuari reconeix i accepta que Tea Shop pot conservar i revelar la informació que emmagatzemi o posi a la disposició de tercers en el Lloc web sempre que sigui:


·Requerit per a això per les autoritats i organismes competents.
·Necessari per fer complir les Condicions Generals i/o Condicions Particulars.
·Convenient o necessari per contestar reclamacions relatives a violacions o infraccions de drets.
·Convenient o necessari per protegir els legítims interessos de Tea Shop, els seus usuaris i el públic en general.


2.4. REGISTRE


TEA SHOP podrà exigir per a l'accés a determinats Continguts i/o Serveis l'enviament d'un formulari d'alta. L'usuari, en tal cas, haurà de proporcionar la informació sol·licitada. En relació amb el procés de registre, l'usuari s'obliga a:

·Facilitar les dades veraces, exactes i complets sobre la seva identitat.
·Actualitzar les dades de registre perquè aquests segueixin sent veraços, exactes i complets.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del seu nom d'usuari i de la seva contrasenya, així com a mantenir tots dos en secret. Serà d'exclusiva responsabilitat de l'usuari mantenir la confidencialitat del seu nom d'usuari i de la seva contrasenya, assumint personalment qualssevol activitats que es realitzin o que tinguin lloc mitjançant la utilització dels mateixos.

L'usuari podrà cancel·lar i desactivar el seu registre en qualsevol moment utilitzant el seu nom d'usuari i la seva contrasenya. L'usuari reconeix i accepta que Tea Shop es reserva el dret a cancel·lar aquells registres inactius durant un període de temps que no fos raonable.

Les dades personals que ens comunica seran utilitzades amb la finalitat de comunicar-li la informació sol·licitada, gestionar els productes o serveis contractats i, previ consentiment per part seva, mantenir-lo informat sobre productes, serveis o notícies que puguin ser del seu interès.

Si ha atorgat prèviament el seu consentiment exprés, utilitzarem la seva adreça de correu electrònic per enviar les comunicacions comercials. Vostè pot donar-se de baixa de les mateixes en qualsevol moment.


Transactionale


Amb relació a les dades personals que ens has proporcionat per executar el contracte d’adquisició dels nostres productes, i sense perjudici de la informació general subministrada en aquesta pàgina web, has de tenir en compte que les teves dades personals seran comunicades a l’empresa italiana FlyerTech, S.r.l., amb adreça a Via San Donato 82, 40127 Bolonya, Itàlia, el NIF de la qual és 03494761202, i l’adreça electrònica de contacte és info@transactionale.com.

La finalitat d’aquesta comunicació és que puguis rebre ofertes comercials provinents d’altres fabricants respecte dels seus productes, per si fossin del teu interès. Es tracta de productes de categoria similar als de TeaShop que s’ofereixen a través d’Internet i mitjançant comunicacions comercials personalitzades, basades en anàlisis de perfils de compra que hagis fet.

Tingues en compte, que, de la informació de què disposem, les teves dades comunicades a FlyerTech, S.r.l., són esborrades cada trenta (30) dies, d’acord amb la seva política d’ús de galetes.

No només tens els drets que s’esmenten en el missatge general d’informació sobre tractament de dades, sinó que també pots revocar en qualsevol moment el teu consentiment a aquesta comunicació mitjançant un correu adreçat a info@transactionale.com, indicant el teu desig de deixar d’estar subscrit a aquest servei.


2.5. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT


Determinada informació inclosa en la Web de Tea Shop ha estat aportada per terceres persones, o obtinguda de fonts d'informació alienes a Tea Shop. Tea Shop no es responsabilitza de la veracitat dels continguts o de les errates que puguin derivar-se d'aquesta informació.

Dins de la Web poden realitzar-se enllaços (links) a altres Web respecte dels quals Tea Shop no té control i de que el seu contingut no es fa responsable. D'igual forma Tea Shop no serà responsable de la disponibilitat tècnica de les pàgines Web a les quals l'usuari accedeixi a través del seu Web.

L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els danys o perjudicis que, si escau, poguessin derivar-se de l'accés a aquests continguts, així com de qualsevol altre dany o perjudici ocasionat al seu sistema informàtic per qualsevol material descarregat o de qualsevol manera obtinguda a través de l'ús dels serveis o per qualsevol pèrdua de dades derivada de descarregar dita material.

Així mateix, Tea Shop no serà responsable dels danys o perjudicis derivats de les infraccions de qualsevol usuari que afectin als drets d'un altre usuari, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial.

Tea Shop no serà responsable dels danys i perjudicis causats a l'usuari en cas d'impossibilitat de prestar els serveis objecto de les presents condicions generals d'ús, en casos de força major, cas fortuït o altres causes no imputables al mateix. Tampoc serà responsable Tea Shop de l'inadequat ús del servei com a conseqüència de labors de manteniment, o una defectuosa configuració de l'equip informàtic de l'usuari, o la insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics necessaris per a la utilització dels serveis oferts.
4. LEGISLACIÓ APLICABLE


Les presents Condicions Generals d'Ús, la relació existent entre TEA SHOP i l'Usuari respecte de les mateixes així com totes les qüestions que poguessin derivar-se de l'accés i/o ús del mateix s'entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola i es dirimiran en els Jutjats i Tribunals competents.

En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, TEA SHOP i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals competents en el Regne d'Espanya.

Les seves dades s’incorporaran a un fitxer sota responsabilitat de TEA SHOP, amb l’objectiu de gestionar la tramitació i execució de la seva comanda. En cas que hagi atorgat prèviament el seu consentiment exprés, utilitzarem la seva adreça de correu electrònic per a l’enviament de comunicacions comercials. Vostè se’n pot donar de baixa en qualsevol moment. En cas que hagi atorgat prèviament el seu consentiment exprés, utilitzarem la seva adreça de correu electrònic per a l’enviament de comunicacions comercials. Vostè se’n pot donar de baixa en qualsevol moment.